Dodany: 2012-02-27 11:28:37
images/banknoty 5.jpgc7df5.jpg Będąc w kwiecie wieku mało kto zaczyna wtedy myśleć o tym co może nastąpić za kilkadziesiąt lat, kiedy to nasze warunki fizyczne nie pozwolą już na podejmowanie pracy zarobkowej. Dlatego też to państwo zdecydowało za nas kiedy wybrać mamy fundusz emerytalny olsztyn i zacząć odprowadzać składki tam i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dodany: 2012-02-27 11:26:12
images/banknoty 3.jpg62d57.jpg Ze względu na niewydolność poprzedniego systemu emerytalnego, kilkanaście lat temu mogliśmy być świadkami jego reformy. Dano wówczas możliwość wejścia na rynek finansowy jednostkom takim jak fundusz emerytalny olsztyn, prywatnej instytucji  zajmującej się obrotem składkami w celu ich późniejszego pomnożenia dla pożytku swojego i klientów.

Dodany: 2012-02-27 11:23:47
images/banknoty 3.jpgd801d.jpg Emerytura pochodząca z państwowych źródeł jest coraz bardziej niepewna, zwłaszcza jeśli chodzi o jej wysokość. Dlatego też coraz popularniejsze stają się inicjatywy takie jak fundusz emerytalny olsztyn, które mogą wymiar przyszłego świadczenia powiększyć.

Dodany: 2012-02-27 11:20:38
images/banknoty 2.jpg87fac.jpg Jak można wywnioskować z doniesień prasowych oraz wszelkich dostępnych informacji w polskim systemie emerytalnym nie dzieje się dobrze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego generują coraz większe straty a godna emerytura zaczyna być coraz bardziej niepewna. Dobrze, że istnieją przynajmniej takie jednostki jak fundusz emerytalny olsztyn.

Dodany: 2012-02-27 11:13:57
images/banknoty.jpg2e057.jpg Ostatnimi czasy bardzo dużo mówi się o jednostkach takich jak fundusz emerytalny olsztyn, należący do grona tak zwanych Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zainteresowanie nimi wynika z faktu drastycznego spadku zaufania społeczeństwa do państwowego systemu mającego zabezpieczyć przyszłe świadczenia po przejściu w stan spoczynku zawodowego.