Dodany: 2012-02-27 11:48:57
 

Czy emerytura z OFE jest dziedziczona Zbierając przez całe zawodowe życie składki na emeryturę zakładamy, że spędzimy na niej długie lata. Jednak jak mawiają, wypadki chodzą po ludziach i nie tylko możemy długo się nie nacieszyć błogim lenistwem, ale i samej emerytury nie dożyć w ogóle. Osoby, których bliscy  inwestowali w  prywatny fundusz emerytalny olsztyn są jednak w nieco lepszej sytuacji materialnej w przypadku ich śmierci.

 

Fundusz emerytalny olsztyn jak i inne Otwarte Fundusze Emerytalne podlegaj bowiem standardowemu procesowi dziedziczenia. Zgromadzone na nich środki stanowią także jeden z elementów tak zwanego majątku wspólnego małżonków i w razie śmierci jednego z nich są w połowie przekazywane w na konto emerytalne żyjącego współmałżonka a druga połowa wchodzi w skład masy spadkowej. Chyba, że ustanowiono beneficjenta – czyli osobę upoważnioną do tych środków – wtedy wszystko przypada jemu.

 

Istnieje jednak jedno „ale”. Fundusz emerytalny olsztyn może przekazać rodzinie zmarłego klienta zgromadzone oszczędności tylko do momentu ukończenia ich gromadzenia, potem przechodzą one do ZUS i stanowiąc własność skarbu państwa nie podlegają dziedziczeniu..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Czy emerytura z OFE jest dziedziczona
Nick: