Dodany: 2012-02-27 11:38:39
 

Kiedy trzeba zapisać się do OFEWiadomym nie od dziś jest fakt, że system emerytalny oparty na samym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych obsługiwanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie przyniesie oczekiwanych profitów dla osób młodych, rozpoczynających oszczędzanie na emeryturę.

 

Reforma wprowadziła więc system, w którym miejsce znalazł też fundusz emerytalny olsztyn. Fundusz emerytalny olsztyn stanowi przykład tak zwanych OFE czyli Otwartych Funduszy Emerytalnych. Te prywatne jednostki znalazły swoje miejsce w tak zwanym drugim filarze i ich wybór jest sprawą każdego obywatela. Momentem kiedy musi on nastąpić jest podjęcie pracy zarobkowej, kiedy to od dochodu pracodawca rozpoczyna odprowadzanie składek do ZUS (umowa o pracę, niekiedy zlecenie) wybrany fundusz emerytalny olsztyn otrzymuje ich część i zarządza nimi z korzyścią dla klienta.

 

Jeśli jednak nie wybierzemy sami, przydzieleniem nam członkostwa może radzić przypadek – po 25 roku życia jest on losowany jeśli wcześniej nie zgłosiliśmy chęci podjęcia współpracy z jednym konkretnym..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Kiedy trzeba zapisać się do OFE
Nick: