Dodany: 2012-02-27 11:28:37
 

Kto musi wybrać fundusz emerytalnyBędąc w kwiecie wieku mało kto zaczyna wtedy myśleć o tym co może nastąpić za kilkadziesiąt lat, kiedy to nasze warunki fizyczne nie pozwolą już na podejmowanie pracy zarobkowej. Dlatego też to państwo zdecydowało za nas kiedy wybrać mamy fundusz emerytalny olsztyn i zacząć odprowadzać składki tam i do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Moment kiedy musimy wyznaczyć wybrany przez nas fundusz emerytalny olsztyn jako beneficjenta części naszych składek zbiega się z ukończeniem dwudziestu pięciu lat. Jest to niejako termin ostateczny, gdyż jeśli podejmujemy już wcześniej pracę zarobkową na umowę nakładającą na pracodawcę konieczność odprowadzania składek i podatków za nas jako pracownika, to już w terminie siedmiu dni od jej rozpoczęcia musimy powiadomić właściwy dla nas oddział ZUS o fakcie dokonania wyboru.

 

W innym przypadku, zostaniemy losowo przydzieleni do którejś z mniejszych jednostek takich jak fundusz emerytalny olsztyn, co nie koniecznie będzie dla nas najbardziej korzystne pod względem finansowym przyszłej emerytury..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Kto musi wybrać fundusz emerytalny
Nick: